Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezopotámie

27. 1. 2010

Mezopotámie

Dnešní Irák

Meziříčí mezi 2 velkými řekami Eufrat a Tigris

Počátky zemědělství jsou právě v této oblasti: U nich 8000 let př. n. l.

5000 před naším letopočtem na Jihu vznik zemědělských vesnic – počátky civilizace

3500 př. n. l. – vesnice se mění na města tvoří se opevnění tvoří se městské státy

Města byla malá + políčko – něco jako dnešní okres

 

sumerové

Vytvořili 1. Státy na světě

Odněkud přišli, ale nevíme odkud

Jejich jazyk je izolovaný – nepatří do žádné jazykové rodiny

Jsou zde počátky bronzu, kola a objevili písmo

Jsou pro nás dost významní

Obrázkové písmo, ale postupně ho zjednodušovali klínopisný znak (jeden obraz znamenal buď slovo, nebo slabiku)

Psali na hliněné destičky

Sumerové vymysleli cihly.

Nejvýznamnější města: Ur, Uruk, Lagaš

Centrem města byl chrám zikkurat

 

Skupina kněží vedla stát

Např. astronomie- podle postavení hvězd nařídili, kdy se má zasít

Všechno co vyprodukovali, šlo do chrámu chrámové hospodářství.

Potom kněží produkty zpátky rozdělovali lidem.

V této době bylo hodně válek a to hlavně o zavlažovací zařízení.

Lidé zjistili, že vláda kněží nemá cenu a proto vedení na sebe vede jedinec, byl to takový kněží vládce, který měl politickou a náboženskou moc.

Palácové hospodářství

Vládce si ke chrámu přistavil palác

Obrazek

Vytváření jednotlivých států v mezopotámii

Obrazek

akkadové

2350 př. n. l.

Sargon akkadský

Další národ v Mezopotámii na Jihu (kapku severněji)

Patří do semitohamitské rodiny

Tato říše vydržela 200 let a potom byla zničena barbary ze severního Íránu

Sumerská renesance

2100- 2000 př. n. l.

Opět vládli Sumerové

Ur – vládcové Uru sjednotili Mezopotámii

I Urská říše zanikla

 

 

 

 

 

 

 

 

říše chetitů

Na území dnešního Turecka (malá Asie)

Přišli sem odněkud ze severu a podmanili si původní obyvatelstvo.

Původní obyvatelstvo mělo kavkazský jazyk, ale vládnoucí vrstva měla Indoevropský.

Vlastní říše vzniká kolem roku 1650 př. n. l.

vlastní město – Chattutaš

1650

říše mitanni

1650 př. n. l.

Vládcové: Indoevropané

Největší rozmach Šauššatar kolem 1500

Klínopis

Akkadština – něco jako ve středověku latina

14. století Šuppiluliumaš jim sebral část území

Ve 13. Století se k nim přidali Asyřané mittani kompletně zničena

fénicie

3. tisícletí před naším letopočtem

Dnešní Libanon

Města: Tyros a Sydan

Byli to semité

Nejschopnější námořníci

1.       Kdo obebluli Afrikuz

Vytvořili základnu Kartágo

A vytvořili hláskové písmo

4. století před n. l. sem přišel Alexandr Makedonský 

 

 

 

palestina

Dnešní Izrael

13. století př. n. l. Hebrejci – pastevci

12. st. Př. n. l. Filipínští

                1. kmen z mořských národů

                Vyspělejší než Hebrejci, páč Hebrejci byli závislí na Filištínech, ale pak se Hebrejci vzbouřili a včele stál David

1000 př. n. l. David sjednotil a vytvořil stát s centrem Jeruzalém

Šalamoun – postavil chrám v Jeruzalémě

Po jeho smrti slábnutí říše a stát se rozdělil na 2 nové říše

Asyřané zničili Izrael

Judsko dobyla Babylónie židé byli v Babylonském zajetí

Perský král dobyl Babylon a pustil Židy

1         bůh

 

 

 
 

 


Poslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>